fresh foraged foliage christmas wreath
07/12/2023 7:00 pm

Christmas wreath workshop Dec 7th

£30.00

Share

Join us for a creative and fun, hands-on Christmas wreath making workshop that will bring the beauty of nature into your home. In this workshop, you’ll learn how to craft stunning wreaths using a variety of natural materials, mainly fresh foraged foliage along with dried floral and decorative elements. We will guide you through the process, providing tips and techniques to create wreaths that reflect your unique style. Whether you’re a seasoned crafter or a beginner, this workshop is the perfect opportunity to explore your creativity and take home a beautiful, custom-made Festive wreath that will last through to New Year. These festive wreaths are constructed with natural bases and string making them fully compostable and eco friendly.

This is a 2.5 hour workshop. All materials needed to craft your wreath will be provided.

The wreath shown here is an example of the materials and style available during this workshop. There will be differences between each persons wreath depending on the natural materials and colours they choose to use.

Approx size 35cm. These wreaths are made using fresh foliage so will not last beyond the New Year, the ideal decoration for your front door.

The workshop will take place in our Aberuchaf studio, and festive refreshments will be provided.

If you are looking to make a booking for a group of people, please contact us directly.

Ymunwch â ni am weithdy creu torch Nadolig creadigol a hwyliog a fydd yn dod â harddwch natur i'ch cartref. Yn y gweithdy hwn, byddwch yn dysgu sut i grefftio torchau trawiadol gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau naturiol, yn bennaf dail ffres wedi'i fforio ynghyd ag elfennau blodau ac addurniadol sych. Byddwn yn eich arwain drwy'r broses, gan ddarparu awgrymiadau a thechnegau i greu torchau sy'n adlewyrchu eich steil unigryw. P’un a ydych chi’n grefftwr profiadol neu’n ddechreuwr, mae’r gweithdy hwn yn gyfle perffaith i archwilio’ch creadigrwydd a mynd â thorch Nadoligaidd hardd, wedi’i gwneud yn arbennig adref, a fydd yn para hyd at y Flwyddyn Newydd. Mae'r torchau Nadoligaidd hyn wedi'u hadeiladu gyda gwaelodion naturiol a chortyn gan eu gwneud yn gwbl gompostadwy ac yn ecogyfeillgar.

Gweithdy 2.5 awr yw hwn. Darperir yr holl ddeunyddiau sydd eu hangen i wneud eich torch.

Mae'r dorch a ddangosir yma yn enghraifft o'r deunyddiau a'r arddull sydd ar gael yn ystod y gweithdy hwn. Bydd gwahaniaethau rhwng torch pob person yn dibynnu ar y deunyddiau naturiol a'r lliwiau y maent yn dewis eu defnyddio.

Maint tua 35cm. Gwneir y torchau hyn gan ddefnyddio dail ffres felly ni fyddant yn para y tu hwnt i'r Flwyddyn Newydd, yr addurniad delfrydol ar gyfer eich drws ffrynt.

Cynhelir y gweithdy yn ein stiwdio yn Aberuchaf, a darperir lluniaeth Nadoligaidd.

Os ydych am archebu lle ar gyfer grŵp o bobl, cysylltwch â ni yn uniongyrchol.

Additional information

1 in stock

crosschevron-down